Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/jurisro/public_html/libs/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 358
Ordonanta nr. 40/2006 din 09/08/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor :: juris.ro
logo Marti, 19 Iunie 2018
 
Diverse
Feedback
Despre noi
Ce facem
Contact
rss juris.ro RSS
 
Arhiva stiri
 
 
Legislatie
Legi
Ordonante de urgenta
Ordonante
Coduri
Decrete
Constitutii
Norme
Hotarari
Diverse
rss Print
rss Recomanda
rss Y!M
Publicitate
Inregistrare marci in toata lumea

Ordonanta nr. 40/2006 din 09/08/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor


Publicata pe site la data de 17 August 2006

Guvernul Romaniei
Ordonanta nr. 40/2006
din 09/08/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 707 din 17/08/2006

pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor

   In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. III.14 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

   Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

   Art. 1. -
(1) Prezenta ordonanta stabileste mecanismul de sustinere financiara a autoritatilor administratiei publice centrale si locale in realizarea proiectelor de investitii cuprinse in programele multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor.
    (2) Scopul programelor multianuale prioritare este imbunatatirea infrastructurii de mediu in vederea indeplinirii angajamentelor asumate de Romania in cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeana pentru cap. 22 "Protectia mediului inconjurator".
   Art. 2. - Se aproba programele multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor ce contin obiective de investitii in infrastructura de mediu, dupa cum urmeaza:
   a) inchiderea si ecologizarea zonelor afectate de activitatea miniera - iazuri de decantare si halde;
   b) program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinti Zlatna si Copsa Mica;
   c) modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in bazinul Cris, in judetul Vaslui si in municipiul Ploiesti;
   d) sistem integrat de management al deseurilor in municipiul Iasi, judetele Satu Mare si Sibiu;
   e) sistem informatic integrat de mediu;
   f) marirea gradului de siguranta a barajelor;
   g) finalizarea lucrarilor de asigurare a surselor de apa si de aparare impotriva inundatiilor;
   h) lucrari noi de aparare impotriva inundatiilor;
   i) lucrari de reabilitare a zonei costiere;
   j) dezvoltarea durabila a Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
   Art. 3. -
(1) Fondurile necesare pentru finantarea programelor prevazute la art. 2 se pot asigura din credite interne, credite externe, de la bugetul de stat si de la bugetele locale, prin bugetul unitatilor administrativ-teritoriale beneficiare ale programului.
    (2) Cofinantarea proiectelor de investitii cuprinse in programele multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor prevazute la art. 2 se asigura de la bugetul de stat, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul autoritatii publice centrale implicate.
   (3) Sumele prevazute la alin. (2), necesare realizarii programelor prevazute la art. 2 lit. b)-d), se aloca prin transferuri de la bugetul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului catre bugetele locale.
   (4) Din sumele alocate potrivit alin. (2) se pot finanta:
   a) elaborarea si actualizarea studiilor de fezabilitate, a proiectelor tehnice, inclusiv a studiilor de specialitate pentru proiectele de investitii finantate prin programele prevazute la art. 2;
   b) realizarea proiectelor de investitii, in conditiile prezentei ordonante.
   (5) Repartizarea sumelor de la bugetul de stat pe proiecte de investitii si pe unitati administrativ-teritoriale se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, pe baza proiectelor prezentate de autoritatile administratiei publice locale.
   Art. 4. -
(1) Autoritatile administratiei publice locale beneficiare ale proiectelor au obligatia sa:
    a) organizeze procedurile de achizitii publice pentru atribuirea contractelor de servicii, bunuri si lucrari, privind elaborarea si actualizarea documentatiilor tehnico-economice, realizarea proiectelor de investitii;
   b) incheie contractele;
   c) implementeze contractele;
   d) certifice cheltuielile;
   e) efectueze platile.
   (2) Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa asigure personalul necesar pentru managementul proiectului si retribuirea acestuia din surse proprii.
   (3) Alocarile de fonduri de la bugetul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului catre bugetele locale se vor face pe baza de conventii incheiate cu autoritatile administratiei publice locale.
   (4) Conventiile vor detalia modul de finantare, de implementare a programelor si categoriile de cheltuieli eligibile din cadrul acestora.
   (5) Necesarul de fonduri la bugetul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului se va solicita periodic de autoritatea administratiei publice locale pe baza de decont de cheltuieli certificate.
   Art. 5. - Autoritatile administratiei publice centrale au urmatoarele atributii:
   a) elaborarea procedurilor de implementare a programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor;
   b) coordonarea implementarii programelor in concordanta cu procedurile stabilite;
   c) monitorizarea rezultatelor generale si a impactului definit prin programele multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor;
   d) asigurarea unui sistem functional de colectare, prelucrare si management al informatiilor si datelor statistice privind implementarea programelor, precum si monitorizarea fondurilor alocate pentru implementarea acestora;
   e) verificarea corectitudinii operatiunilor finantate in cadrul proiectelor;
   f) implementarea masurilor de control intern, in concordanta cu principiile unui management financiar riguros si transparent.
   Art. 6. - Programele multianuale prevazute la art. 2 se implementeaza incepand cu anul 2006 pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia.
   Art. 7. - Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU
   
                                                   Contrasemneaza:
                                                   ---------------
                                      Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
                                                    Sulfina Barbu
                                      p. Ministrul administratiei si internelor,
                                                  Anghel Andreescu,
                                                   secretar de stat
                                           p. Ministrul finantelor publice,
                                                 Doina-Elena Dascalu,
                                                   secretar de stat
 

   Bucuresti, 9 august 2006.
   Nr. 40.

 
Inapoi la Ordonante
Selectii
Lista statelor ale caror acte notariale sunt acceptate in Romania fara apostilare si fara supralegalizare (Articole de specialitate)
Nesimtirea publica (Opinii)
Iresponsabilitatea justitiei (Opinii)
DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile (Legislatie)
Constituţia Romāniei şi 2 legi uzuale actualizat 1 octombrie 2007 (Carti)
Colaboratori la JURIS.ro (Joburi/Anunturi)
CSM inutil (Opinii)
Curtea Constitutionala rateaza o sansa istorica. A cata ? (Opinii)
Drept internaţional public (Carti)
Codul Fiscal (Legislatie)
 
 
 
Thank you for visiting juris.ro