logo Duminica, 22 Aprilie 2018
 
Diverse
Feedback
Despre noi
Ce facem
Contact
rss juris.ro RSS
 
Arhiva stiri
 
 
Legislatie
Legi
Ordonante de urgenta
Ordonante
Coduri
Decrete
Constitutii
Norme
Hotarari
Diverse
rss Print
rss Recomanda
rss Y!M
Publicitate
Inregistrare marci in toata lumea

Ordonanta de urgenta nr. 27/2006 din 29/03/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei


Publicata pe site la data de 7 Aprilie 2006

Guvernul Romaniei
Ordonanta de urgenta nr. 27/2006
din 29/03/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 314 din 07/04/2006

privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei

   Avand in vedere ca asigurarea salarizarii adecvate si nediscriminatorii a judecatorilor si procurorilor este prevazuta la cap. VI pct. 3.3 din Planul de actiune pentru implementarea Strategiei de reforma a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 232/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 273 din 1 aprilie 2005, masura care avea ca termen de finalizare luna decembrie 2005,
   luand in considerare faptul ca atat judecatorii, cat si procurorii care nu au beneficiat de sporul de 40% pentru judecarea si urmarirea penala a infractiunilor de coruptie, criminalitate organizata si terorism au actionat in judecata Ministerul Justitiei, iar efortul bugetar pentru punerea in executare a hotararilor judecatoresti prin care s-au admis cererile acestora este de circa 4 ori mai mare decat cel rezultat din aplicarea prezentei ordonante de urgenta,
   tinand seama de Hotararea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii nr. 185 din 22 iulie 2005, prin care s-a constatat existenta unei discriminari directe intre judecatorii si procurorii care beneficiaza de sporul de 40% si cei care nu beneficiaza de acest spor, recomandand Ministerului Justitiei initierea unor modificari in sensul eliminarii acestei inegalitati,
   luand in considerare ca actuala grila de salarizare a judecatorilor si procurorilor este intemeiata pe vechea reglementare abrogata prin intrarea in vigoare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care au fost aduse modificari substantiale ale prevederilor referitoare la cariera judecatorilor si procurorilor cu incidenta asupra salarizarii,
   tinand cont de faptul ca prin Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost aduse modificari in ceea ce priveste organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, ca organ cu activitate permanenta,
   in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

   Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

   CAPITOLUL I
  Dispozitii generale

   Art. 1. -
(1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza salarizarea si alte drepturi ale membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, ale judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, de la curtile de apel, tribunale si judecatorii, ale procurorilor de la parchetele de pe langa aceste instante, ale magistratilor-asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ale personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, potrivit Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si salarizarea si unele drepturi ale asistentilor judiciari.
    (2) Salarizarea si celelalte drepturi ale judecatorilor si procurorilor militari se asigura de Ministerul Apararii Nationale, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta si reglementarilor referitoare la drepturile materiale si banesti specifice calitatii de militar activ. Salarizarea si celelalte drepturi ale procurorilor militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie se asigura de aceasta, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta si reglementarilor referitoare la drepturile materiale si banesti specifice calitatii de militar activ.
   Art. 2. - Salarizarea si celelalte drepturi ale judecatorilor, ale procurorilor, ale personalului asimilat acestora si ale magistratilor-asistenti se stabilesc tinandu-se seama de locul si rolul justitiei in statul de drept, de raspunderea, complexitatea si riscurile functiei, de incompatibilitatile si interdictiile prevazute de lege pentru aceste categorii de personal.

   CAPITOLUL II
  Salarizarea

   Art. 3. -
(1) Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti au dreptul pentru activitatea desfasurata la o indemnizatie de incadrare bruta lunara stabilita in raport cu nivelul instantelor sau parchetelor, cu functia detinuta si cu vechimea in magistratura prevazuta de art. 86 din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza valorii de referinta sectoriala si a coeficientilor de multiplicare prevazuti in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) Pentru judecatorii si procurorii militari, indemnizatia de incadrare bruta lunara stabilita potrivit prezentei ordonante de urgenta reprezinta solda de functie.
   Art. 4. -
(1) Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti beneficiaza, in raport cu vechimea numai in functiile de judecator, procuror, magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie sau de personal asimilat judecatorilor si procurorilor, de o majorare a indemnizatiei stabilite potrivit art. 3 alin. (1), calculata in procente la indemnizatia de incadrare bruta lunara, dupa cum urmeaza:
    - de la 3 la 5 ani - 10%;
   - de la 5 la 10 ani - 15%;
   - de la 10 la 15 ani - 20%;
   - de la 15 la 20 de ani - 25%;
   - peste 20 de ani - 30%.
   (2) Indemnizatia de incadrare majorata potrivit alin. (1) se acorda de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea numai in functiile prevazute la alin. (1) si constituie indemnizatia de incadrare bruta lunara.
   (3) Indemnizatia de incadrare majorata potrivit alin. (1) se ia in calcul la stabilirea pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale, la stabilirea, recalcularea si actualizarea pensiei de serviciu, precum si a oricaror alte drepturi ce se determina pe baza veniturilor salariale.
   Art. 5. - Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti, precum si personalul de specialitate din cadrul Institutului National de Criminologie, care poseda titlul stiintific de doctor sau doctor docent, beneficiaza de un spor de 15% din indemnizatia de incadrare bruta lunara, care se acorda de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a solicitat.
   Art. 6. -
(1) Judecatorii si procurorii care functioneaza la instantele si parchetele din mediul rural, situate in comune, beneficiaza de indemnizatii de incadrare brute lunare majorate cu pana la 10%. Majorarea se stabileste in functie de gradul de izolare a localitatii si de conditiile concrete de viata, prin ordin al ministrului justitiei sau, dupa caz, al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Indemnizatia de incadrare bruta lunara majorata potrivit alin. (1) se ia in calcul la stabilirea pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale, la stabilirea, recalcularea si actualizarea pensiei de serviciu, precum si a oricaror alte drepturi ce se determina pe baza veniturilor salariale.
   Art. 7. -
(1) Pentru conditii deosebite de munca, grele, vatamatoare sau periculoase, judecatorilor, procurorilor, magistratilor-asistenti si personalului asimilat acestora li se acorda un spor de 15% din indemnizatia de incadrare bruta lunara, proportional cu timpul efectiv lucrat in aceste conditii.
    (2) Conditiile de acordare a sporului prevazut la alin. (1) se aproba de ordonatorul principal de credite sau, dupa caz, de procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, in functie de conditiile deosebite, grele, vatamatoare sau periculoase stabilite potrivit legii.
   Art. 8. -
(1) Personalul asimilat judecatorilor si procurorilor, precum si personalul de specialitate juridica din cadrul Scolii Nationale de Grefieri se salarizeaza in raport cu vechimea in magistratura sau, dupa caz, in specialitate, potrivit prevederilor lit. B din anexa.
    (2) Salarizarea magistratilor-asistenti se face potrivit prevederilor lit. A din anexa, in baza coeficientilor de multiplicare prevazuti la nr. crt. 20, 21 si 22 pentru magistratii-asistenti gradele I, II si III, la nr. crt. 14, 15 si 16 pentru magistratii-asistenti sefi gradele I, II si III si la nr. crt. 14 pentru prim-magistratul-asistent.
   (3) Bursele auditorilor de justitie se stabilesc potrivit lit. A din anexa, in baza coeficientilor de multiplicare prevazuti la nr. crt. 30 si 31, in raport cu vechimea pe care o au ca auditori.
   Art. 9. - Indemnizatiile de incadrare brute lunare si celelalte drepturi ale judecatorilor, procurorilor, personalului asimilat acestora si ale magistratilor-asistenti se acorda, dupa caz, de ministrul justitiei, de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, de presedintele Consiliului Superior al Magistraturii sau de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu exceptia cazurilor in care prin lege speciala sau prin prezenta ordonanta de urgenta se prevede altfel.
   Art. 10. -
(1) Pe perioada mandatului, presedintele si vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii primesc o indemnizatie bruta lunara egala cu cea a presedintelui, respectiv a vicepresedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
    (2) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii care desfasoara activitate permanenta, cu exceptia celor prevazuti la alin. (1), primesc lunar pentru activitatea desfasurata o indemnizatie bruta lunara egala cu cea a unui presedinte de sectie al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
   (3) La calculul indemnizatiei prevazute la alin. (1) si (2) se includ majorarea prevazuta la art. 4 si celelalte sporuri, care se acorda in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
   (4) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii prevazuti la alin. (1) si (2) beneficiaza si de o indemnizatie de membru egala cu 25% din indemnizatia bruta lunara a judecatorului de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.
   (5) Membrii alesi ai Consiliului Superior al Magistraturii fara activitate permanenta beneficiaza, pe langa indemnizatia bruta lunara corespunzatoare functiei avute in cadrul instantei sau parchetului, si de o indemnizatie de membru egala cu 50% din indemnizatia bruta lunara a judecatorului de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.
   (6) Membrii de drept ai Consiliului Superior al Magistraturii si reprezentantii societatii civile beneficiaza de o indemnizatie de membru egala cu 50% din indemnizatia bruta lunara a judecatorului de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.
   (7) In baza de calcul a indemnizatiei de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, prevazuta la alin. (4), (5) si (6), nu se includ majorarea prevazuta la art. 4 si nici celelalte sporuri stabilite de prezenta ordonanta de urgenta ori de acte normative speciale.
   (8) Presedintele, vicepresedintele si membrii Consiliului Superior al Magistraturii cu activitate permanenta, daca nu au domiciliul in municipiul Bucuresti, beneficiaza de dreptul prevazut la art. 13 alin. (1) lit. c), in limita a 4 calatorii dus-intors, pe luna, intre localitatea de domiciliu si municipiul Bucuresti, precum si de prevederile art. 22 sau, dupa caz, ale art. 23.
   Art. 11. -
(1) Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si cei din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism sunt salarizati potrivit nr. crt. 6-13 de la lit. A din anexa, in raport cu functiile pe care le detin sau cu care sunt asimilati potrivit legii.
    (2) Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie beneficiaza de toate drepturile stabilite de prezenta ordonanta de urgenta, de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 503/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de drepturi stabilite expres pentru acestia prin alte acte normative. Procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism beneficiaza de toate drepturile stabilite de prezenta ordonanta de urgenta, de Legea nr. 508/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea in cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de drepturi stabilite expres pentru acestia prin alte acte normative.
   (3) Salariul de baza pentru specialistii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism se stabileste potrivit nr. crt. 28 de la lit. A din anexa. Specialistii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism beneficiaza si de celelalte drepturi salariale prevazute de lege pentru functionarii publici. Specialistii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism beneficiaza si de prevederile art. 23.
   (4) Salariul de baza se stabileste potrivit nr. crt. 31 de la lit. A din anexa pentru agentii de politie judiciara din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, nr. crt. 28 pentru ofiterii de politie judiciara, nr. crt. 27 pentru sefii de birou si nr. crt. 26 pentru sefii de serviciu. Ofiterii si agentii de politie judiciara din Directia Nationala Anticoruptie beneficiaza de drepturile prevazute in anexa nr. 4 la Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 353/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (5) Ofiterii si agentii de politie judiciara, precum si specialistii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism beneficiaza in mod corespunzator de drepturile prevazute la art. 13.
   (6) Indemnizatiile de incadrare brute lunare sau salariile de baza brute, precum si alte drepturi salariale ale personalului din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie se stabilesc de procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, potrivit legii.

   CAPITOLUL III
  Drepturile acordate in cazul delegarii si detasarii

   Art. 12. -
(1) Pe perioada delegarii si a detasarii, judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege pentru functia in care sunt delegati sau detasati. Daca indemnizatia si celelalte drepturi salariale prevazute pentru functia in care sunt delegati sau detasati sunt mai mici, acestia isi pastreaza indemnizatia de incadrare bruta lunara si celelalte drepturi banesti.
    (2) Drepturile care se acorda pe timpul detasarii se suporta de institutia in care persoana in cauza isi desfasoara activitatea.
   Art. 13. -
(1) Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti, care sunt detasati sau delegati in alta localitate decat cea de domiciliu, beneficiaza, pe toata durata delegarii sau detasarii, de urmatoarele drepturi:
    a) diurna in cuantum de 2% din indemnizatia de incadrare bruta lunara, dar nu mai putin decat cuantumul prevazut pentru personalul din unitatile bugetare;
   b) decontarea cheltuielilor de cazare la structuri turistice de categoria pana la 3 stele inclusiv. In situatia in care nu beneficiaza de cazare in aceste conditii, au dreptul la o suma egala cu 0,5% din indemnizatia de incadrare bruta lunara pentru fiecare noapte, pe toata durata delegarii sau detasarii in alta localitate;
   c) decontarea, in limita a 4 calatorii dus-intors, pe luna, a transportului aerian, naval, auto sau pe calea ferata clasa I, inclusiv vagon de dormit clasa I, ori, dupa caz, a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, in situatia in care deplasarea se face cu autoturismul. Decontarea transportului nu se acorda in cazul in care deplasarea se face cu autoturismul ce apartine institutiei.
   (2) De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza si cei care se deplaseaza in alta localitate pentru sustinerea examenului de capacitate.
   (3) Prevederile alin. (1) si (2) se completeaza, dupa caz, cu reglementarile aplicabile personalului din institutiile publice.
   Art. 14. - Judecatorii, procurorii si personalul asimilat acestora, detasati in functii de conducere din Administratia Nationala a Penitenciarelor, beneficiaza, pe durata detasarii, pe langa indemnizatia de incadrare bruta lunara a functiei de executie corespunzatoare nivelului instantei sau al parchetului si vechimii pe care o au la data detasarii, si de indemnizatia de conducere prevazuta de lege pentru functia de conducere pe care sunt detasati, precum si de drepturile prevazute in legile speciale.
   Art. 15. - Judecatorii, procurorii si personalul asimilat acestora, numiti temporar intr-o functie de conducere, in cazul in care titularul acesteia lipseste din institutie o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice si nu beneficiaza de salariu sau indemnizatie pe perioada respectiva, au dreptul la indemnizatia de incadrare bruta lunara corespunzatoare functiei pe care o preiau.

   CAPITOLUL IV
  Salarizarea si alte drepturi ale asistentilor judiciari

   Art. 16. -
(1) Asistentii judiciari numiti in conditiile Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile ulterioare, sunt salarizati cu o indemnizatie de incadrare bruta lunara potrivit coeficientilor de multiplicare prevazuti, dupa caz, la lit. A din anexa, nr. crt. 28-31, in raport cu vechimea in functii juridice.
    (2) Asistentii judiciari beneficiaza in mod corespunzator de drepturile prevazute la art. 5, 7, 18, 24 si 25.
   (3) Indemnizatiile de incadrare brute lunare si celelalte drepturi ale asistentilor judiciari se acorda prin ordin al ministrului justitiei.
   Art. 17. - In cazul in care asistentii judiciari sunt delegati sau detasati la instante care au sediul in alte localitati decat cele in care isi au domiciliul, acestia beneficiaza de decontarea cheltuielilor de transport si cazare, precum si de diurna, potrivit dispozitiilor legale aplicabile personalului din unitatile bugetare.

   CAPITOLUL V
  Alte drepturi ale judecatorilor, ale procurorilor

si ale celuilalt personal

   Art. 18. -
(1) Pentru activitatea desfasurata personalul prevazut la art. 1 beneficiaza la sfarsitul anului calendaristic de un premiu anual egal cu indemnizatia de incadrare bruta din ultima luna a anului pentru care se face premierea.
    (2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acorda proportional cu perioada in care au lucrat, luandu-se in calcul indemnizatia de incadrare bruta din ultima luna de activitate.
   (3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu se acorda persoanelor care au obtinut calificativul "nesatisfacator" ori au savarsit abateri pentru care au fost sanctionate disciplinar in anul pentru care se face premierea. Aceste drepturi nu se acorda in cazul persoanelor care au fost suspendate sau inlaturate din functie pentru fapte imputabile lor.
   Art. 19. -
(1) In cazul in care ordonatorul principal de credite bugetare realizeaza economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, acesta poate acorda premii in cursul anului, in limita a 5% din fondul de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli, personalului care asigura realizarea activitatii ce revenea posturilor din care au provenit economiile.
    (2) In cazul in care procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie realizeaza economii in bugetul distinct de venituri si cheltuieli prin reducerea cheltuielilor cu salariile, acesta poate acorda premii in cursul anului, in limita a 5% din fondul de salarii, personalului care asigura realizarea activitatii ce revenea posturilor din care au provenit economiile.
   Art. 20. - Ministerul Justitiei, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Directia Nationala Anticoruptie pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de pana la 2% asupra fondului de salarii prevazut in bugetele de venituri si cheltuieli ale fiecarei unitati. Din acest fond sunt acordate premii in cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate in lunile urmatoare in cadrul aceluiasi an bugetar.
   Art. 21. - Criteriile pentru acordarea premiilor prevazute la art. 18-20 se aproba de ordonatorul principal de credite sau, dupa caz, de procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie.
   Art. 22. - Judecatorii, procurorii si personalul asimilat acestora, precum si magistratii-asistenti au dreptul la atribuirea unei locuinte de serviciu daca, in localitatea unde isi desfasoara activitatea, acestia, sotul/sotia sau copiii aflati in intretinerea lor nu beneficiaza de locuinta proprietate personala ori nu li s-a atribuit locuinta de catre autoritatile administratiei publice locale.
   Art. 23. -
(1) Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti, carora nu li s-a acordat locuinta de serviciu de catre ordonatorii principali de credite, au dreptul, in conditiile art. 22, la compensarea diferentei dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuinta de serviciu, potrivit legii, si chiria platita pe baza unui contract de inchiriere incheiat in conditiile legii. Acest drept nu are caracter salarial si nu se impoziteaza. Compensarea nu se acorda in cazul in care contractul de inchiriere este incheiat cu rude de gradul I sau II.
    (2) Plafonul anual in limita caruia se poate deconta chiria in conditiile alin. (1) se stabileste prin ordin comun al ministrului justitiei, al presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si al procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie.
   (3) Au dreptul la locuinta de serviciu potrivit art. 22 sau, dupa caz, la compensarea chiriei in conditiile alin. (1) si (2) si cei delegati, detasati sau transferati in alta localitate decat cea de domiciliu, daca ei, sotul/sotia sau copiii aflati in intretinerea lor nu au in proprietate o locuinta in localitatea in care sunt delegati, detasati sau transferati. In acest caz, personalul delegat sau detasat nu mai beneficiaza de dreptul prevazut la art. 13 alin. (1) lit. b).
   (4) Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti, care nu beneficiaza de locuinta proprietate personala ori carora nu li s-a acordat locuinta de serviciu in conditiile art. 22 sau compensarea chiriei in conditiile alin. (1), in localitatea in care isi desfasoara activitatea, au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport intre localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si localitatea unde se afla sediul unitatii. In situatia in care deplasarea se face cu autoturismul, acestia beneficiaza de decontarea contravalorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, pentru perioada in care au lucrat efectiv.
   (5) Locuintele de serviciu nu pot fi vandute judecatorilor, procurorilor, personalului asimilat acestora si nici altor categorii de personal din sistemul justitiei.
   (6) Daca judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti, inclusiv sotul/sotia acestora sau copiii aflati in intretinerea lor, au instrainat o locuinta proprietate personala dupa data numirii in functie in localitatea in care solicita drepturile prevazute la alin. (1)-(3) si la art. 22, nu mai beneficiaza de aceste drepturi.
   (7) In cazul pensionarii, titularul contractului de inchiriere si sotul ori sotia acestuia isi pastreaza drepturile locative pe tot parcursul vietii.
   Art. 24. - Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti, precum si familiile acestora beneficiaza, ca masura de protectie sociala, de inlesniri stabilite prin ordin al ministrului justitiei sau al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa caz, cu privire la folosirea caselor de odihna, a sanatoriilor si a altor amenajari recreative si sportive aflate in proprietatea sau in administrarea Ministerului Justitiei si, respectiv, a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
   Art. 25. -
(1) Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti, in activitate sau pensionari, precum si sotul sau sotia si copiii aflati in intretinerea acestora beneficiaza in mod gratuit de asistenta medicala, medicamente si proteze, in conditiile respectarii dispozitiilor legale privind plata contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate.
    (2) Conditiile de acordare gratuita a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor se stabilesc prin hotarare a Guvernului. Aceste drepturi nu au caracter salarial si nu se impoziteaza.
   Art. 26. -
(1) Absolventii, inclusiv cei ai Institutului National al Magistraturii, in primul an de activitate dupa terminarea studiilor, numiti ca judecatori, procurori sau personal asimilat acestora in unitati din alta localitate decat cea de domiciliu, beneficiaza de o indemnizatie de instalare egala cu indemnizatia de incadrare bruta lunara corespunzatoare functiei in care urmeaza sa fie incadrati. Aceasta indemnizatie se acorda si absolventilor numiti pe functii de personal asimilat in Ministerul Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul National al Magistraturii, Ministerul Public sau Institutul National de Criminologie.
    (2) In cazul in care absolventul este incadrat intr-o unitate din mediul rural, indemnizatia va fi egala cu doua indemnizatii de incadrare brute lunare.
   (3) Prin ordin al ministrului justitiei sau al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa caz, se poate aproba ca pentru absolventii facultatilor de drept sa se acorde indemnizatia prevazuta la alin. (2) si in cazul incadrarii lor in localitati in care atragerea juristilor se face cu mare greutate.
   (4) Indemnizatiile prevazute la alin. (1)-(3) se impoziteaza potrivit legii, se inscriu in carnetul de munca si se acorda o singura data in timpul activitatii.
   (5) Cel care a beneficiat de acordarea indemnizatiilor prevazute de alin. (1)-(3) este obligat sa functioneze in unitatea in care a fost numit o perioada de 2 ani de la numirea in functie. In cazul nerespectarii acestei obligatii, drepturile acordate potrivit alin. (1)-(3) se restituie si se anuleaza din carnetul de munca.
   Art. 27. -
(1) Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti, care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca, fiind incadrati in gradul I sau II de invaliditate, in urma savarsirii impotriva lor a unor fapte prevazute de legea penala, in timpul sau in legatura cu serviciul, vor primi pe perioada invaliditatii o pensie egala cu indemnizatia de incadrare bruta lunara avuta la data survenirii invaliditatii si vor beneficia o singura data de o compensatie egala cu de cinci ori aceeasi indemnizatie bruta.
    (2) Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti, care si-au pierdut partial capacitatea de munca, in conditiile alin. (1), fiind incadrabili in gradul III de invaliditate, si care nu isi mai pot exercita in continuare profesia vor beneficia de o pensie egala cu cel putin jumatate din indemnizatia de incadrare bruta avuta in ultima luna de activitate, de o compensatie egala cu de trei ori aceeasi indemnizatie bruta, precum si de dreptul de a cumula, in conditiile legii, pensia cu salariul pe care il pot primi dintr-o alta activitate desfasurata.
   (3) Urmasii celor decedati in conditiile prevazute la alin. (1): sotul supravietuitor/sotia supravietuitoare, copiii minori si copiii majori aflati la studii pana la implinirea varstei de 26 de ani beneficiaza, pe perioada cat indeplinesc conditiile prevazute de reglementarile legale referitoare la pensiile de asigurari sociale din sistemul public, de o suma unica egala cu indemnizatia de incadrare bruta lunara pe care a avut-o persoana respectiva la data decesului, platita de angajator.
   (4) Partea din pensia de invaliditate prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta, care depaseste nivelul pensiei de invaliditate din sistemul public al asigurarilor sociale, se suporta din bugetul de stat.
   Art. 28. -
(1) In caz de deces al judecatorului, procurorului, personalului asimilat acestora si magistratului-asistent, membrii familiei care au dreptul, potrivit legii, la pensie de urmas primesc pe o perioada de 3 luni echivalentul indemnizatiei de incadrare brute din ultima luna de activitate a celui decedat. Aceste drepturi se impoziteaza potrivit legii.
    (2) In cazul in care decizia pentru pensia de urmas nu a fost emisa din vina institutiei in termen de 6 luni de la data decesului, aceasta va achita in continuare drepturile prevazute la alin. (1), pana la emiterea deciziei pentru pensia de urmas.
   Art. 29. -
(1) Pentru acordarea de ajutoare, recompense si contributii la actiuni umanitare se constituie Fondul presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, al procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie si al ministrului justitiei, cu incadrarea in creditele bugetare aprobate.
    (2) Pentru primirea delegatiilor straine si a invitatilor din tara si din strainatate se constituie Fondul de protocol al Consiliului Superior al Magistraturii, al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si al Directiei Nationale Anticoruptie, cu incadrarea in creditele bugetare aprobate.
   (3) Baremurile de cheltuieli pentru actiunile prevazute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al conducatorului institutiei.
   Art. 30. -
(1) Judecatorii, procurorii si personalul asimilat acestora, trimisi in strainatate pentru actiuni in interesul serviciului, au drepturile si obligatiile stabilite prin regulamentul aprobat, dupa caz, de ministrul justitiei, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu exceptia situatiilor in care prin lege speciala se prevede altfel, cu respectarea dispozitiilor in vigoare referitoare la drepturile si obligatiile personalului trimis in strainatate.
    (2) Cheltuielile de deplasare in strainatate - diurna in valuta, cheltuieli de transport si cazare - se aproba de conducatorul institutiei si se acorda potrivit dispozitiilor prevazute de lege pentru secretarii de stat.
   Art. 31. - Parcul auto, consumul de carburanti si modul de utilizare a parcului auto din dotarea instantelor judecatoresti, a parchetelor, a unitatilor subordonate Ministerului Justitiei si a Consiliului Superior al Magistraturii se stabilesc prin hotarare a Guvernului, cu exceptia situatiilor in care prin lege speciala se prevede altfel.
   Art. 32. - Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti beneficiaza si de drepturile stabilite in mod expres pentru acestia prin alte acte normative speciale.

   CAPITOLUL VI
  Dispozitiile tranzitorii si finale

   Art. 33. - Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti, aflati in activitate la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se considera ca indeplinesc conditiile legale pentru functia in care sunt incadrati.
   Art. 34. - Statele de personal si statele de functii se intocmesc in limita numarului de posturi legal aprobat.
   Art. 35. - Drepturile de salarizare prevazute de prezenta ordonanta de urgenta sunt brute si impozabile. Acestea vor fi actualizate prin aplicarea indexarilor acordate in conformitate cu prevederile legale.
   Art. 36. -
(1) Personalul salarizat potrivit prezentei ordonante de urgenta, nemultumit de modul de stabilire a drepturilor salariale, poate face contestatie, in termen de 15 zile de la data comunicarii, la organele de conducere ale Ministerului Justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si ale Directiei Nationale Anticoruptie ori, dupa caz, la Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Contestatiile se solutioneaza in termen de cel mult 30 de zile.
    (2) Impotriva hotararilor organelor prevazute la alin. (1) se poate face plangere, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru hotararile Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, sau, dupa caz, a Curtii de Apel Bucuresti, pentru celelalte hotarari. Hotararile pronuntate sunt irevocabile.
   Art. 37. - Coeficientii de multiplicare prevazuti in anexa se aplica in mod corespunzator altor categorii de personal care au fost salarizate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 347/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 38. - Valoarea de referinta sectoriala prevazuta in anexa se majoreaza cu 4% incepand cu data de 1 aprilie 2006 si cu 5% incepand cu data de 1 septembrie 2006 fata de nivelul din luna august 2006.
   Art. 39. - Valoarea de referinta sectoriala prevazuta in anexele nr. 2, 4, 5 si 6 la Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu majorarile si indexarile ulterioare, se majoreaza cu 4% incepand cu data de 1 aprilie 2006, fata de nivelul din luna martie 2006, si cu 5% incepand cu data de 1 septembrie 2006, fata de nivelul din luna august 2006.
   Art. 40. - Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplica incepand cu luna aprilie 2006.
   Art. 41. - La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
   a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 924 din 18 decembrie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 347/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
   b) prevederile referitoare la salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie si ale magistratilor-asistenti, cuprinse in Legea nr. 56/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor Curtii Supreme de Justitie, ale magistratilor-asistenti si ale celorlalte categorii de personal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 139 din 4 iulie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
   c) dispozitiile privind salarizarea presedintelui, vicepresedintelui, presedintilor de sectii si judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cuprinse in Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
   d) art. 56 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005;
   e) art. 28 alin. (1)-(5), (7) si (9) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 503/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 24 alin. (1), (3)-(5), (7) si (8) din Legea nr. 508/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea in cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.089 din 23 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
   f) orice alte dispozitii contrare.

   PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU
   
                                              Contrasemneaza:
                                              ---------------
                                            Ministrul justitiei,
                                            Monica Luisa Macovei
                            Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
                                               Gheorghe Barbu
                                      p. Ministrul finantelor publice,
                                               Catalin Doica,
                                              secretar de stat
 

   Bucuresti, 29 martie 2006.
   Nr. 27.

   ANEXA *)

   INDEMNIZATIILE

judecatorilor, procurorilor si ale personalului de specialitate

juridica asimilat judecatorilor si procurorilor potrivit Legii

nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
   ___________
   *) Anexa este reprodusa in facsimil.

   Valoarea de referinta sectoriala: 257 RON

   A. Coeficientii de multiplicare
   
+----+----------------------------------------------+--------------------------+
|Nr. |                   Functia                    |      Coeficient de       |
|crt.|                                              |       multiplicare       |
+----+----------------------------------------------+--------------------------+
|    |     Inalta Curte de Casatie si Justitie      |                          |
+----+----------------------------------------------+--------------------------+
| 1. |Presedinte                                    |          26,000          |
+----+----------------------------------------------+--------------------------+
| 2. |Vicepresedinte                                |          25,000          |
+----+----------------------------------------------+--------------------------+
| 3. |Presedinte de sectie                          |          24,000          |
+----+----------------------------------------------+--------------------------+
| 4. |Judecator                                     |          23,000          |
+----+----------------------------------------------+--------------------------+
|    |    Parchetul de pe langa Inalta Curte de     |                          |
|    |             Casatie si Justitie              |                          |
+----+----------------------------------------------+--------------------------+
| 5. |Procuror general                              |          24,000          |
+----+----------------------------------------------+--------------------------+
| 6. |Prim adjunct al procurorului general          |          23,000          |
+----+----------------------------------------------+--------------------------+
| 7. |Adjunct al procurorului general               |          22,500          |
+----+----------------------------------------------+--------------------------+
| 8. |Consilier al procurorului general             |          22,000          |
+----+----------------------------------------------+--------------------------+
| 9. |Procuror sef sectie                           |          21,500          |
+----+----------------------------------------------+--------------------------+
|10. |Procuror sef sectie adjunct                   |          21,000          |
+----+----------------------------------------------+--------------------------+
|11. |Procuror sef serviciu                         |          20,500          |
+----+----------------------------------------------+--------------------------+
|12. |Procuror sef birou                            |          20,000          |
+----+----------------------------------------------+--------------------------+
|13. |Procuror                                      |          19,000          |
+----+----------------------------------------------+--------------------------+
|    |     Curti de apel, parchete de pe langa      |                          |
|    |               curtile de apel                |                          |
+----+----------------------------------------------+--------------------------+
|14. |Presedinte, procuror general                  |          19,000          |
+----+----------------------------------------------+--------------------------+
|15. |Vicepresedinte, procuror general adjunct      |          18,500          |
+----+----------------------------------------------+--------------------------+
|16. |Presedinte sectie, procuror sef sectie        |          18,000          |
+----+----------------------------------------------+--------------------------+
|17. |Procuror sef serviciu                         |          17,500          |
+----+----------------------------------------------+--------------------------+
|18. |Procuror sef birou                            |          17,250          |
+----+----------------------------------------------+--------------------------+
|19. |Judecator, procuror                           |          17,000          |
+----+----------------------------------------------+--------------------------+
|    |Tribunale, tribunale specializate, parchete de|                          |
|    | pe langa tribunale si tribunale specializate |                          |
+----+----------------------------------------------+--------------------------+
|20. |Presedinte, prim-procuror                     |          17,000          |
+----+----------------------------------------------+--------------------------+
|21. |Vicepresedinte, prim-procuror adjunct         |          16,500          |
+----+----------------------------------------------+--------------------------+
|22. |Presedinte sectie, procuror sef sectie        |          16,000          |
+----+----------------------------------------------+--------------------------+
|23. |Procuror sef birou                            |          15,500          |
+----+----------------------------------------------+--------------------------+
|24. |Judecator, procuror                           |          15,000          |
+----+----------------------------------------------+--------------------------+
|    |Judecatorii, parchete de pe langa judecatorii |                          |
+----+----------------------------------------------+--------------------------+
|25. |Presedinte, prim-procuror                     |          15,000          |
+----+----------------------------------------------+--------------------------+
|26. |Vicepresedinte, prim-procuror adjunct         |          14,500          |
+----+----------------------------------------------+--------------------------+
|27. |Presedinte sectie, procuror sef sectie        |          14,000          |
+----+----------------------------------------------+--------------------------+
|28. |Judecator, procuror, peste 3 ani vechime      |          13,500          |
+----+----------------------------------------------+--------------------------+
|29. |Judecator, procuror, 2-3 ani vechime          |           9,000          |
+----+----------------------------------------------+--------------------------+
|30. |Judecator, procuror, auditor de justitie, 1-2 |           8,000          |
|    |ani vechime                                   |                          |
+----+----------------------------------------------+--------------------------+
|31. |Judecator, procuror, auditor de justitie, 0-1 |           7,000          |
|    |an vechime                                    |                          |
+----+----------------------------------------------+--------------------------+
 

   B. Coeficientii de multiplicare pentru personalul de

specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor,

precum si pentru personalul de specialitate din Scoala Nationala

de Grefieri si Institutul National de Criminologie
   
+----+-----------------------------------------+-------------------------------+
|Nr. |                 Functia                 |  Coeficient de multiplicare   |
|crt.|                                         |                               |
+----+-----------------------------------------+-------------------------------+
| 1. |Secretar general in aparatul Consiliului | Coeficientul de multiplicare  |
|    |   Superior al Magistraturii, director   | prevazut la lit. A nr. crt. 8 |
|    |general in cadrul Ministerului Justitiei,|                               |
|    |   consilier al ministrului justitiei    |                               |
+----+-----------------------------------------+-------------------------------+
| 2. |  Secretar general adjunct in aparatul   | Coeficientul de multiplicare  |
|    |  Consiliului Superior al Magistraturii  |prevazut la lit. A nr. crt. 9, |
|    |                                         |       majorat cu 0,250        |
+----+-----------------------------------------+-------------------------------+
| 3. |  Director la directii de specialitate   | Coeficientul de multiplicare  |
|    |     juridica din cadrul aparatului      | prevazut la lit. A nr. crt. 9 |
|    |Consiliului Superior al Magistraturii si |                               |
|    |   Ministerului Justitiei, directorul    |                               |
|    | Institutului National al Magistraturii, |                               |
|    |   directorul Institutului National de   |                               |
|    |Criminologie, directorul Scolii Nationale|                               |
|    |               de Grefieri               |                               |
+----+-----------------------------------------+-------------------------------+
| 4. |     Director adjunct la directii de     | Coeficientul de multiplicare  |
|    |  specialitate juridica din Ministerul   |prevazut la lit. A nr. crt. 10 |
|    | Justitiei sau din aparatul Consiliului  |                               |
|    |   Superior al Magistraturii, director   |                               |
|    |   adjunct al Institutului National al   |                               |
|    |  Magistraturii, directorul adjunct al   |                               |
|    | Institutului National de Criminologie,  |                               |
|    | director adjunct al Scolii Nationale de |                               |
|    |                Grefieri                 |                               |
+----+-----------------------------------------+-------------------------------+
| 5. |Inspector sef in Ministerul Justitiei si | Coeficientul de multiplicare  |
|    |   Consiliul Superior al Magistraturii   | prevazut la lit. A nr. crt. 9 |
+----+-----------------------------------------+-------------------------------+
| 6. |   Inspector sef serviciu in Consiliul   | Coeficientul de multiplicare  |
|    |        Superior al Magistraturii        |  prevazut la lit. A nr. crt.  |
|    |                                         |     10, majorat cu 0,250      |
+----+-----------------------------------------+-------------------------------+
| 7. |  Inspector in Ministerul Justitiei si   | Coeficientul de multiplicare  |
|    |   Consiliul Superior al Magistraturii   |prevazut la lit. A nr. crt. 10 |
+----+-----------------------------------------+-------------------------------+
| 8. |  Sef serviciu de specialitate juridica  | Coeficientul de multiplicare  |
|    |                                         |prevazut la lit. A nr. crt. 11 |
+----+-----------------------------------------+-------------------------------+
| 9. |   Sef birou de specialitate juridica    | Coeficientul de multiplicare  |
|    |                                         |prevazut la lit. A nr. crt. 12 |
+----+-----------------------------------------+-------------------------------+
|10. |    Personal de specialitate juridica    | Coeficientul de multiplicare  |
|    | asimilat judecatorilor si procurorilor  |prevazut la lit. A nr. crt. 13,|
|    |           peste 3 ani vechime           |          19, 24, 28.          |
+----+-----------------------------------------+-------------------------------+
|11. |    Personal de specialitate juridica    | Coeficientul de multiplicare  |
|    | asimilat judecatorilor si procurorilor  |prevazut la lit. A nr. crt. 29.|
|    |             1-3 ani vechime             |                               |
+----+-----------------------------------------+-------------------------------+
|12. |    Personal de specialitate juridica    | Coeficientul de multiplicare  |
|    | asimilat judecatorilor si procurorilor, |  prevazut la lit. A, pct. 31  |
|    |             0-1 an vechime              |                               |
+----+-----------------------------------------+-------------------------------+
|13. |  Personal de instruire de specialitate  | Coeficientul de multiplicare  |
|    |juridica la Scoala Nationala de Grefieri |prevazut la lit. A nr. crt. 13,|
|    |  personal specialitate, alta decat cea  |        19, 24, 28-31.         |
|    |    juridica, din cadrul Institutului    |                               |
|    |        National de Criminologie         |                               |
+----+-----------------------------------------+-------------------------------+
 

   NOTA:
   1. Conditiile de numire si promovare in functie a judecatorilor, procurorilor si personalului asimilat acestora sunt cele prevazute de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata.
   2. Prin "vechime", in sensul lit. A, pct. 28-31 si lit. B, pct. 10-12 din prezenta anexa, se intelege vechimea in magistratura prevazuta la art. 86 din Legea nr. 303/2004, republicata.
   3. Dupa validarea examenului de capacitate, inclusiv in perioada prevazuta la art. 31 alin. (5) din Legea nr. 303/2004, republicata, judecatorilor si procurorilor li se aplica coeficientul prevazut la lit. A, pct. 28. Acelasi coeficient se aplica si judecatorilor si procurorilor definitivi la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cu o vechime mai mica de 3 ani.
   4. Dupa validarea examenului de capacitate, personalului de specialitate juridica asimilat i se aplica coeficientii prevazuti la lit. B, pct. 10 si 11, in functie de vechime. Personalul de specialitate juridica asimilat, aflat in functie la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, isi mentine coeficientul de multiplicare avut la aceasta data, daca este mai mare decat cel prevazut de prezenta ordonanta de urgenta, pana la indeplinirea conditiilor legale pentru aplicarea noilor coeficienti.

 
Inapoi la Ordonante de urgenta
Selectii
Colaboratori la JURIS.ro (Joburi/Anunturi)
Nesimtirea publica (Opinii)
CSM inutil (Opinii)
Drept internaţional public (Carti)
DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile (Legislatie)
Curtea Constitutionala rateaza o sansa istorica. A cata ? (Opinii)
Iresponsabilitatea justitiei (Opinii)
Constituţia Romāniei şi 2 legi uzuale actualizat 1 octombrie 2007 (Carti)
Lista statelor ale caror acte notariale sunt acceptate in Romania fara apostilare si fara supralegalizare (Articole de specialitate)
Codul Fiscal (Legislatie)
 
 
 
Thank you for visiting juris.ro