Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/jurisro/public_html/libs/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 358
Ordonanta de urgenta nr. 103/2008 din 03/09/2008 privind infiintarea organizatiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare :: juris.ro
logo Miercuri, 19 Septembrie 2018
 
Diverse
Feedback
Despre noi
Ce facem
Contact
rss juris.ro RSS
 
Arhiva stiri
 
 
Legislatie
Legi
Ordonante de urgenta
Ordonante
Coduri
Decrete
Constitutii
Norme
Hotarari
Diverse
rss Print
rss Recomanda
rss Y!M
Publicitate
Inregistrare marci in toata lumea

Ordonanta de urgenta nr. 103/2008 din 03/09/2008 privind infiintarea organizatiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare


Publicata pe site la data de 3 Septembrie 2008

Guvernul Romaniei
Ordonanta de urgenta nr. 103/2008
din 03/09/2008
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 641 din 08/09/2008

privind infiintarea organizatiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare

   Avand in vedere:
   - obligatiile ce revin Romaniei ca urmare a angajamentelor asumate in cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeana, este necesara luarea tuturor masurilor privind facilitarea accesarii fondurilor comunitare destinate sectorului agricol;
   - necesitatea transpunerii prevederilor comunitare in scopul implementarii politicii agricole comune si, in special, a prevederilor referitoare la constituirea si recunoasterea organizatiilor interprofesionale, care au un rol important in ceea ce priveste furnizarea de servicii de consultanta si instruire pentru cresterea capacitatii de absorbtie a fondurilor comunitare specifice printre ai caror beneficiari sunt si organizatiile interprofesionale;
   - ca lansarea masurii 1.1.1. "Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte" si a masurii 1.4.3. "Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori" este programata in trimestrul al treilea, este necesara urgentarea crearii cadrului legislativ pentru recunoasterea organizatiilor interprofesionale beneficiare ale acestor masuri;
   - ca riscul de a pierde fonduri comunitare prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) si prin Fondul European Agricol pentru Garantarea in Agricultura (FEGA) trebuie redus, aprobarea in regim de urgenta a prezentei ordonante va crea premisele necesare continuarii procesului de reforma a sectoarelor agricultura si dezvoltare rurala prin asigurarea unui grad ridicat de absorbtie financiara.
   In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

   Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

   Art. 1. - Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza infiintarea organizatiilor interprofesionale pentru un produs sau un grup de produse agroalimentare, la nivel national sau regional, denumite in continuare OIPA, principalele obiective, activitati, drepturi si obligatii ale acestora.
   Art. 2. - In sensul prezentei ordonante de urgenta, expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
   a) produse agroalimentare - produse naturale, de origine vegetala sau animala, inclusiv bioproduse si produse semiprelucrate, procesate si/sau conservate, derivate din cele naturale si destinate consumului uman;
   b) filiera produsului agroalimentar - sistemul de relatii functionale care leaga producatorii, procesatorii, transportatorii, depozitarii, distribuitorii, comerciantii si/sau bursele de marfuri care tranzactioneaza acelasi produs sau grup de produse, in vederea utilizarii si/sau a consumului acestuia sau acestora;
   c) organizatii profesionale - forme asociative cu personalitate juridica, fara scop lucrativ, constituite la initiativa reprezentantilor activitatilor economice din cadrul filierei pe produs agroalimentar;
   d) acord interprofesional - ansamblu de reguli elaborate in cadrul unei organizatii interprofesionale si asumate in unanimitate de organizatiile profesionale membre, in scopul armonizarii cererii si ofertei de produse, si avand ca obiectiv cresterea calitatii pe filiera de produs agroalimentar;
   e) organizatia comuna a pietelor agricole - sistem de reguli si mecanisme obligatorii la nivelul statelor membre care reglementeaza productia, comertul si procesarea produselor agricole.
   Art. 3. -
(1) OIPA trebuie sa reprezinte o parte semnificativa a productiei si/sau a comercializarii si/sau a procesarii produselor agroalimentare in regiunea ori in regiunile in cauza si, in cazul in care este vorba de mai multe regiuni, acestea trebuie sa poata demonstra un nivel minim de reprezentativitate in fiecare regiune, pentru fiecare domeniu pe care il acopera.
    (2) Criteriile de reprezentare, procedura de acordare sau de retragere a recunoasterii, de control si monitorizare a OIPA, organizarea si functionarea OIPA, precum si delegarea de atributii se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
   Art. 4. -
(1) OIPA este persoana juridica romana de drept privat, de interes public, cu caracter profesional, fara scop lucrativ si este recunoscuta de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
    (2) OIPA se infiinteaza la initiativa tuturor organizatiilor sau a unei parti a organizatiilor profesionale de pe filiera produsului care urmaresc indeplinirea a cel putin doua dintre urmatoarele obiective:
   a) contributia la buna functionare a pietelor, prin promovarea unor produse adaptate cerintelor pietei din punct de vedere cantitativ si calitativ;
   b) asigurarea transparentei necesare in functionarea corecta a organizarii comune a pietelor agricole;
   c) realizarea contractelor standard compatibile cu reglementarile comunitare;
   d) contributia la aplicarea, in sistem descentralizat, a politicilor agricole nationale si comunitare;
   e) intarirea sigurantei alimentare, in special prin asigurarea trasabilitatii produselor, actionand in interesul utilizatorilor si al consumatorilor;
   f) imbunatatirea sistemului informational privind cererea si oferta, concentrarea si coordonarea ofertei si comercializarea produselor membrilor producatori;
   g) realizarea unei mai bune valorificari a produselor, in special prin actiuni de marketing si cercetare de piata, urmarind promovarea acestora pe piata interna si externa;
   h) participarea organizatiilor profesionale membre la elaborarea strategiilor si programelor de dezvoltare din sectorul pe care il reprezinta;
   i) realizarea de proiecte de cercetare si studii cu privire la metodele noi de productie, procesare, distributie si la evolutia pietei;
   j) dezvoltarea metodelor si a instrumentelor necesare imbunatatirii calitatii produselor pe parcursul etapelor de productie si procesare;
   k) promovarea unor practici si tehnologii de productie integrate si ecologice, care sa asigure protectia mediului inconjurator;
   l) punerea in valoare si protejarea agriculturii biologice si a denumirilor de origine, a etichetelor de calitate si a indicatiilor geografice;
   m) furnizarea de servicii de consultanta si instruire destinate organizatiilor profesionale membre si apararea intereselor acestora in relatiile acestora cu organisme guvernamentale si ale administratiei de stat, precum si solutionarea pe cale amiabila a neintelegerilor dintre organizatiile profesionale membre;
   n) legatura si conlucrarea cu organismele finantatoare din tara sau din strainatate pentru contractarea de credite si implementarea unor programe care sa asigure dezvoltarea unor unitati de productie viabile si competitive.
   Art. 5. -
(1) Infiintarea OIPA are la baza incheierea de acorduri interprofesionale intre organizatiile profesionale din cadrul aceleiasi filiere de produs agroalimentar, in scopul crearii unui mediu de afaceri stabil si predictibil, prin dezvoltarea unui sector agroalimentar competitiv si in concordanta cu asteptarile consumatorilor.
    (2) OIPA au ca misiune promovarea intereselor comune si complementare ale organizatiilor profesionale de pe filiera unui produs agroalimentar.
   (3) Pentru a crea un mediu de afaceri stabil si predictibil, OIPA actioneaza in sensul consolidarii capacitatii membrilor organizatiilor profesionale de a se organiza si a participa activ in procesul decizional, local si central, asigurand valorificarea produselor proprii si facilitarea accesului pe pietele locale, nationale, comunitare si internationale.
   (4) OIPA recunoscute sunt consultate in privinta definirii, orientarii si reglementarii politicilor de filiera.
   (5) OIPA contribuie, impreuna cu autoritatea administrativa competenta, la implementarea politicilor agroalimentare nationale si comunitare si poate prelua, prin delegare, atributii ale acesteia.
   Art. 6. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale poate promova pe o durata determinata, in totalitate sau partial, acordurile interprofesionale incheiate prin contracte-standard, conventii si/sau actiuni comune in cadrul unei OIPA recunoscute, care sunt conforme interesului general, sunt compatibile cu regulile politicii agricole comune si favorizeaza:
   a) reglementarea ofertei si cererii;
   b) adaptarea si regularizarea ofertei;
   c) punerea in aplicare a mecanismelor de introducere pe piata a produselor agroalimentare si, daca este cazul, a mecanismelor de gestionare a ajutoarelor nationale si europene;
   d) cresterea calitatii produselor, scop in care acordurile pot sa prevada mai ales elaborarea si aplicarea regulilor privind calitatea si a regulilor de definire, conditionare, transport si prezentare, daca este necesar pana la stadiul de vanzare en detail a produselor. Pentru produsele cu denumire de origine controlata sau indicatie geografica, aceste acorduri pot sa prevada in special punerea in aplicare a procedurilor privind controlul calitatii;
   e) stabilirea de relatii interprofesionale in cadrul sectorului interesat, mai ales pentru stabilirea normelor tehnice si a programelor de cercetare aplicata si dezvoltare;
   f) promovarea produsului agroalimentar pe piata interna si externa;
   g) demersurile colective ale organizatiilor profesionale membre, in scopul combaterii riscurilor economice, de mediu, climatice.
   Art. 7. -
(1) O OIPA ce functioneaza in una sau in mai multe regiuni, reprezentativa pentru productia si/sau comercializarea si/sau prelucrarea unui produs agroalimentar dat, poate solicita Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sa recunoasca, prin ordin, drept obligatorii unele dintre acordurile, deciziile sau practicile concertate, convenite in cadrul OIPA respective, pe o perioada limitata, pentru toti operatorii ce activeaza in regiunea sau in regiunile respective, indiferent daca acestia sunt persoane fizice ori juridice, care nu apartin OIPA respective, in masura in care aceste acorduri, decizii sau practici sunt in interesul public.
    (2) Normele pentru care poate fi solicitata extinderea obligativitatii respectarii acordurilor, deciziilor sau practicilor concertate de catre toti operatorii trebuie:
   a) sa vizeze unul dintre urmatoarele obiective:
   - raportari referitoare la productie si la piata;
   - reguli de productie mai stricte decat cele stabilite prin reglementarile comunitare sau nationale;
   - intocmirea de contracte-standard compatibile cu reglementarile comunitare;
   - reguli de comercializare;
   - reguli de protectie a mediului;
   - masuri de promovare si exploatare a potentialului produselor;
   - masuri de protectie a agriculturii organice, precum si a denumirii de origine, a etichetelor de calitate si a indicatiilor geografice;
   b) sa fi fost in vigoare timp de cel putin un an de comercializare;
   c) sa fie obligatorii pentru o perioada de timp determinata;
   d) sa nu afecteze in mod negativ alti operatori din Romania sau din restul Comunitatii Europene.
   Art. 8. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale trebuie sa sesizeze Consiliul Concurentei cu privire la acordurile, deciziile sau practicile concertate convenite in cadrul OIPA, ori de cate ori acestea sunt considerate incompatibile cu normele Comunitatii Europene si ale Legii concurentei nr. 21/1996, republicata, si care:
   a) pot duce la impartirea sub orice forma a pietelor in cadrul Comunitatii Europene;
   b) pot afecta buna functionare a organizarii pietei;
   c) pot crea distorsionari ale concurentei care nu sunt esentiale in indeplinirea obiectivelor politicii agricole comune urmarite prin masura adoptata de OIPA;
   d) pot crea discriminari sau pot elimina concurenta pentru o parte semnificativa a produselor vizate;
   e) pot conduce la fixarea preturilor, fara a aduce atingere activitatilor desfasurate de OIPA in aplicarea normelor specifice ale Comunitatii Europene.
   Art. 9. -
(1) Organizatiile interprofesionale constituite in baza Legii nr. 778/2001 privind organizatiile interprofesionale pe produse agroalimentare, cu modificarile ulterioare, functioneaza in continuare, avand obligatia de a se adapta la noile reglementari in termen de 8 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Organizatiile interprofesionale constituite potrivit prevederilor Legii nr. 778/2001, cu modificarile ulterioare, pot fi recunoscute ca organizatii interprofesionale pentru un produs sau pentru un grup de produse agroalimentare, in conformitate cu legislatia in vigoare.
   Art. 10. - La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Legea nr. 778/2001 privind organizatiile interprofesionale pe produse agroalimentare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 14 ianuarie 2002, cu modificarile ulterioare.

   PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU
   
                                                  Contrasemneaza:
                                                  ---------------
                                   Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
                                                   Dacian Ciolos
                                      Departamentul pentru Afaceri Europene,
                                               Aurel Ciobanu-Dordea,
                                                 secretar de stat
 

   Bucuresti, 3 septembrie 2008.
   Nr. 103.

 
Inapoi la Ordonante de urgenta
Selectii
Drept internaţional public (Carti)
Codul Fiscal (Legislatie)
Nesimtirea publica (Opinii)
Constituţia Romāniei şi 2 legi uzuale actualizat 1 octombrie 2007 (Carti)
Curtea Constitutionala rateaza o sansa istorica. A cata ? (Opinii)
Lista statelor ale caror acte notariale sunt acceptate in Romania fara apostilare si fara supralegalizare (Articole de specialitate)
DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile (Legislatie)
CSM inutil (Opinii)
Iresponsabilitatea justitiei (Opinii)
Colaboratori la JURIS.ro (Joburi/Anunturi)
 
 
 
Thank you for visiting juris.ro