Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/jurisro/public_html/libs/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 358
Ordonanta de urgenta nr. 101/2008 din 03/09/2008 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului in domeniul privat al statului si darea acestuia in folosinta gratuita Ambasadei Frantei in Romania :: juris.ro
logo Miercuri, 19 Septembrie 2018
 
Diverse
Feedback
Despre noi
Ce facem
Contact
rss juris.ro RSS
 
Arhiva stiri
 
 
Legislatie
Legi
Ordonante de urgenta
Ordonante
Coduri
Decrete
Constitutii
Norme
Hotarari
Diverse
rss Print
rss Recomanda
rss Y!M
Publicitate
Inregistrare marci in toata lumea

Ordonanta de urgenta nr. 101/2008 din 03/09/2008 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului in domeniul privat al statului si darea acestuia in folosinta gratuita Ambasadei Frantei in Romania


Publicata pe site la data de 3 Septembrie 2008

Guvernul Romaniei
Ordonanta de urgenta nr. 101/2008
din 03/09/2008
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 639 din 05/09/2008

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului in domeniul privat al statului si darea acestuia in folosinta gratuita Ambasadei Frantei in Romania

   Avand in vedere:
   - solicitarea formulata de Ambasada Frantei in Romania, adresata Guvernului Romaniei, de a sprijini construirea unui nou liceu francez in Romania, prin atribuirea unui teren care sa permita realizarea facilitatilor necesare unitatii de invatamant;
   - necesitatea finalizarii lucrarilor fara intarziere, astfel incat procesul de invatamant sa se desfasoare in bune conditii;
   - faptul ca edificarea acestei institutii este necesara pentru realizarea de urgenta a continuitatii educarii tinerilor;
   - luand in considerare relatiile de cooperare internationala stabilite intre cele doua state,
   tinand seama de faptul ca un raspuns prompt al statului roman, prin Guvernul Romaniei, in calitatea sa de administrator al bunurilor apartinand domeniului public si privat al statului, are efecte benefice pentru intarirea bunelor relatii si legaturilor culturale de traditie dintre cele doua state, se impune ca masurile necesare implementarii deciziei de punere la dispozitie sa fie luate imediat, lipsa acestor masuri putand avea consecinte grave asupra calitatii procesului educational,
   tinand cont de faptul ca elementele sus-mentionate determina o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,
   in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

   Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

   Art. 1. - Se aproba trecerea unui imobil aflat in administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, prin Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucuresti, ale carui date de identificare sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia.
   Art. 2. -
(1) Se aproba darea imobilului prevazut la art. 1 in folosinta gratuita a Ambasadei Frantei in Romania, in vederea construirii unui nou sediu pentru Liceul "Anna de Noailles", pe durata existentei constructiei cu aceasta destinatie.
    (2) Dreptul de folosinta gratuita inceteaza daca imobilul nu este folosit in conformitate cu destinatia sa.
   Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului dat in folosinta gratuita potrivit prevederilor art. 2 se face pe baza de protocol incheiat intre Ministerul Internelor si Reformei Administrative, prin Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucuresti, si Ambasada Frantei in Romania, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
   Art. 4. -
(1) Se aproba trecerea imobilului, identificat potrivit anexei la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2007 privind darea unei parti dintr-un imobil in folosinta gratuita a Ambasadei Frantei la Bucuresti, aprobata prin Legea nr. 368/2007, aflat in administrarea Ministerului Apararii, din proprietatea privata a statului in proprietatea publica a statului.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta inceteaza dreptul de folosinta al Ambasadei Frantei in Romania asupra imobilului transmis prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2007, aprobata prin Legea nr. 368/2007.
   (3) Predarea-preluarea imobilului identificat potrivit anexei la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2007, aprobata prin Legea nr. 368/2007, se face pe baza de protocol incheiat intre Ambasada Frantei in Romania si Ministerul Apararii, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
   Art. 5. - La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2007 privind darea unei parti dintr-un imobil in folosinta gratuita a Ambasadei Frantei la Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 415 din 21 iunie 2007, aprobata prin Legea nr. 368/2007, se abroga.

   PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU
   
                                                Contrasemneaza:
                                                ---------------
                                Ministrul internelor si reformei administrative,
                                                 Cristian David
                                         Ministrul afacerilor externe,
                                                Lazar Comanescu
                                       Ministrul economiei si finantelor,
                                               Varujan Vosganian
 

   Bucuresti, 3 septembrie 2008.
   Nr. 101.

   ANEXA
     DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat in administrarea Ministerului Internelor si

Reformei Administrative, care trece din domeniul public in

domeniul privat al statului pentru a fi dat in folosinta

gratuita Ambasadei Frantei in Romania
   
+---------------------+-----------------------------+-------------------------+-----------------------+----------------------------+
|                     |Persoana juridica de la care |Persoana juridica la care|   Caracteristicile    |    Numar in inventarul     |
|  Adresa imobilului  |    se transmite imobilul    | se transmite folosinta  |tehnice ale imobilului |bunurilor domeniului public |
|                     |                             |  gratuita a imobilului  |                       |al statului, atribuit la MEF|
+---------------------+-----------------------------+-------------------------+-----------------------+----------------------------+
|Municipiul Bucuresti,|Statul roman - Ministerul    |Ambasada Frantei in      |Suprafata              |      35.344 (partial)      |
|Aleea Privighetorilor|Internelor si Reformei       |Romania                  |terenului = 24.000,0 m^2|                            |
|nr. 1A, sectorul 1   |Administrative - Academia de |                         |                       |                            |
|                     |Politie "Alexandru Ioan Cuza"|                         |                       |                            |
|                     |din Bucuresti                |                         |                       |                            |
+---------------------+-----------------------------+-------------------------+-----------------------+----------------------------+
 

 
Inapoi la Ordonante de urgenta
Selectii
Nesimtirea publica (Opinii)
Lista statelor ale caror acte notariale sunt acceptate in Romania fara apostilare si fara supralegalizare (Articole de specialitate)
DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile (Legislatie)
Drept internaţional public (Carti)
CSM inutil (Opinii)
Curtea Constitutionala rateaza o sansa istorica. A cata ? (Opinii)
Codul Fiscal (Legislatie)
Colaboratori la JURIS.ro (Joburi/Anunturi)
Iresponsabilitatea justitiei (Opinii)
Constituţia Romāniei şi 2 legi uzuale actualizat 1 octombrie 2007 (Carti)
 
 
 
Thank you for visiting juris.ro