Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/jurisro/public_html/libs/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 358
Decizia nr. 991/2007 , SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL :: juris.ro
logo Miercuri, 19 Septembrie 2018
 
Diverse
Feedback
Despre noi
Ce facem
Contact
rss juris.ro RSS
 
Arhiva stiri
 
 
Jurisprudenta
Inalta Curte de Casatie si Justitie
Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Decizii - recursuri in interesul legii
Decizii
Hotarari
rss Print
rss Recomanda
rss Y!M
Publicitate
Inregistrare marci in toata lumea

Decizia nr. 991/2007 , SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL


Actualizata la
Institutie: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Decizia nr. 991/2007

Dosar nr. 843/64/2006

Şedinţa de la 15 februarie 2007

Asupra conflictului negativ de competenţă de faţă;

Prin cererea înregistrată la 11 noiembrie 2005, pe rolul Tribunalului Braşov, reclamanţii S.T. şi C.M.S. a chemat în judecată pe pârâţii M.A. şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia P.M., solicitând obligarea pârâţilor să calculeze şi să plătească drepturile provenind din diferenţa de salariu primită începând cu data de 26 iulie 2005 şi salariul pe care l-au avut până la această dată, sume actualizate cu indicele de inflaţie, ca urmare a devalorizării monedei naţionale şi până la data executării hotărârii judecătoreşti.

Prin sentinţa civilă nr. 368/ M din 24 mai 2006, pronunţată în dosarul nr. 759/M/2005, Tribunalul Braşov a admis excepţia de necompetenţă materială şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Curţii de Apel Braşov, secţia contencios administrativ.

Pentru a se pronunţa astfel, Tribunalul a reţinut că, deşi reclamanţii au calificat acţiunea ca fiind un litigiu de muncă, sunt nemulţumiţi de modul de calcul al drepturilor salariale.

Tribunalul a apreciat că se contestă stabilirea coeficientului de multiplicare şi întrucât ordinele a căror emitere se cere sunt acte administrative ale unei instituţii centrale, acţiunea reclamanţilor se circumscrie sferei contenciosului administrativ şi sunt aplicabile dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 554/2004 şi O.G. nr. 177/2002.

Prin sentinţa civilă nr. 218/ F din 4 decembrie 2006, pronunţată în dosarul nr. 843/64/2006, Curtea de Apel Braşov, secţia contencios administrativ şi fiscal, a admis excepţia de necompetenţă materială şi a declinat competenţa de soluţionare a cererii în favoarea Tribunalului Braşov, secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale.

În motivarea sentinţei Curtea de Apel a reţinut că, obiectul acţiunii îl reprezintă acordarea drepturilor salariale, diferenţe pentru perioada pretinsă şi nu contestaţia împotriva ordinelor emise de P.G.P. de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Curtea de Apel a apreciat că prin sentinţa Tribunalului s-a extins obiectul cererii reclamanţilor.

În baza art. 20 C. proc. civ. s-a constatat ivit conflictul negativ de competenţă între Tribunalul Braşov şi Curtea de Apel Braşov.

În baza art. 21 C. proc. civ. dosarul a fost înaintat înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru soluţionarea conflictului negativ de competenţă.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sesizată cu soluţionarea conflictului negativ de competenţă reţine următoarele:

Obiectul acţiunii cu care a fost investită instanţa de judecată vizează plata unor diferenţe salariale rezultate din aplicarea unui coeficient de multiplicare greşit.

În momentul introducerii acţiunii, era în vigoare O.U.G. nr. 177/2002.

Competenţa exclusivă a Curţii de Apel Bucureşti şi nu a Curţilor de Apel din ţară era dată de prevederile art. 42 şi următoarele din O.U.G. nr. 177/2002.

Conform art. 42 alin. (2), competenţa instanţei de contencios administrativ este atrasă în cazul în care magistraţii şi celelalte categorii de personal de specialitate prevăzute de ordonanţă sunt nemulţumiţi de modul de stabilire a drepturilor salariale.

În cauză nu sunt aplicabile aceste prevederi, acţiunea având ca obiect neacordarea unor drepturi salariale deja existente, prin nerespectarea coeficientului de multiplicare de care au beneficiat reclamanţii.

Prevederile O.U.G. nr. 177/2002 de completare cu cele ale Codului muncii, respectiv cu cele ale art. 169, art. 269 şi art. 284.

În cazul magistraţilor este vorba de un raport juridic de muncă atipic, iar lipsa unor proceduri legale pentru reparaţiile cuvenite ca urmare a neacordării unor drepturi salariale deja stabilite trebuie complinite cu prevederile din dreptul comun.

În acest context, în temeiul art. 2 pct. l lit. c) C. proc. civ., competenţa judecării litigiului se va stabili în favoarea Tribunalului Braşov ca instanţă de conflicte de muncă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Stabileşte competenţa de soluţionare a cauzei privind pe S.T. şi C.M.S., M.A., M.P., Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - S.P.M., în favoarea Tribunalului Braşov ca instanţă de conflicte de muncă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 15 februarie 2007.

 
Inapoi la Inalta Curte de Casatie si Justitie
Selectii
Lista statelor ale caror acte notariale sunt acceptate in Romania fara apostilare si fara supralegalizare (Articole de specialitate)
Curtea Constitutionala rateaza o sansa istorica. A cata ? (Opinii)
Nesimtirea publica (Opinii)
DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile (Legislatie)
Colaboratori la JURIS.ro (Joburi/Anunturi)
Iresponsabilitatea justitiei (Opinii)
Drept internaţional public (Carti)
CSM inutil (Opinii)
Codul Fiscal (Legislatie)
Constituţia României şi 2 legi uzuale actualizat 1 octombrie 2007 (Carti)
 
 
 
Thank you for visiting juris.ro