Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/jurisro/public_html/libs/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 358
Decizia nr. 980/2007 , SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL :: juris.ro
logo Miercuri, 19 Septembrie 2018
 
Diverse
Feedback
Despre noi
Ce facem
Contact
rss juris.ro RSS
 
Arhiva stiri
 
 
Jurisprudenta
Inalta Curte de Casatie si Justitie
Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Decizii - recursuri in interesul legii
Decizii
Hotarari
rss Print
rss Recomanda
rss Y!M
Publicitate
Inregistrare marci in toata lumea

Decizia nr. 980/2007 , SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL


Actualizata la
Institutie: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Decizia nr. 980/2007

Dosar nr. 9883/1/2006

Şedinţa publică de Ia 15 februarie 2007

Asupra cererii de revizuire de faţă;

Din examinarea lucrărilor din dosar constată următoarele:

Prin decizia nr. 1642 din 9 mai 2006, înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal, a respins recursul declarat de M.G. împotriva sentinţei civile nr. 571 din 7 octombrie 2004 a Curţii de Apel Craiova, secţia de contencios administrativ, ca nefondat.

Pentru a hotărî astfel a reţinut că prin dispoziţia nr. S/3282 din 4 septembrie 2003, emisă de I.G.P. recurentul reclamant M.G., agent arest II la S.C.P. din cadrul I.P.J. Olt, a fost sancţionat disciplinar cu destituirea din funcţia publică avută, pentru neglijenţa şi lipsa de preocupare manifestată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi a dispoziţiilor primite de la şefii ierarhici şi de la autorităţile anume abilitate de lege, constând în aceea că, la data de 27 iulie 2003, făcând parte din escorta ce trebuia să transporte un deţinut în arestul inspectoratului, nu a luat măsurile prevăzute de dispoziţiile interne, nu a încătuşat şi nu a supravegheat direct, condiţii în care acesta a evadat, fiind prins ulterior.

Prin Ordonanţa din data de 19 noiembrie 2003 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, data în dosarul nr. 599/P/2003, s-a reţinut, aceeaşi situaţie de fapt şi s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului M.G. pentru fapta de neglijenţă în serviciu (art. 249 alin. (l) C. pen.) şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ în sumă de 5 milioane lei apreciindu-se că sunt aplicabile dispoziţiile art. 10 lit. b) C. proc. pen. (fapta nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni).

Potrivit art. 44 alin. (l) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, serviciul poliţienesc are caracter permanent şi obligatoriu, astfel că, în cazuri deosebite, poliţistul chiar dacă nu este direct abilitat să efectueze o anumită însărcinare, dacă observă unele aspecte negative sau are cunoştinţă de existenţa acestora trebuie să acţioneze cu maximă vigilenţă şi promptitudine, în sensul eliminării acestora.

Potrivit art. lI alin. (l) lit. b) din Ordinul nr. 350/2002 al M.I., raportat Ia art. 57 lit. b) din Legea nr. 360/2002, constituie abatere disciplinară neglijenţa sau lipsa de preocupare manifestată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, a dispoziţiilor primite de la şefii ierarhici.

Ori, comportamentul recurentului (neglijentă, lipsa de preocupare pentru a îndeplini sarcina primită de le şeful ierarhic), circumscrie acestor dispoziţii legale, astfel încât sancţiunea disciplinară a fost corect aplicată. Mai mult de atât, în I.M.I. din 27 septembrie 2002 este prevăzută interdicţia agenţilor care execută paza şi supravegherea deţinuţilor de a consuma băuturi alcoolice, condiţie pe care agentul de poliţie M.G. a încălcat-o.

Împotriva acestei decizii a formulat cerere de revizuire M.G. invocând dispoziţiile art. 322 pct. 5 C. proc. civ.

În motivare revizuientul a arătat că după pronunţarea hotărârii atacate (cu ocazia judecării recursului), s-au descoperit înscrisuri esenţiale în soluţionarea cauzei care dovedesc nevinovăţia sa în ceea ce priveşte evadarea deţinutului P.I. şi anume:

- Dovada de predare-primire a arestatului cu ocazia transferului şi care se găseşte la Penitenciarul Craiova, iar el a luat cunoştinţă de acest act la începutul lunii iunie 2006, deşi intimata I.G.P. a precizat ca această notă nu s-a întocmit;

- Ordinul de zi al transferului deţinutului de la un punct de deţinere la altă locaţie care se afla la acelaşi Penitenciar si a luat la cunoştinţă de acesta la începutul lunii iunie 2006;

- Ordinul M.I. nr. 901/1999 privind instruirea escortei de care a luat la cunoştinţa la începutul lunii iunie 2006.

Analizând motivele invocate în cererea de revizuire în raport cu dispoziţiile art. 322 pct. 5 C. proc. civ., Înalta Curte constată că cererea de revizuire este inadmisibilă.

La termenele de judecată acordate în data de 21 septembrie 2006 şi 14 decembrie 2006, Înalta Curte a pus în vedere revizuientului să facă dovada, îndeplinirii condiţiei prevăzute de dispoziţiile art. 322 pct. 5 C. proc. civ., prin depunerea la dosarul cauzei a înscrisurilor menţionate în cererea de revizuire.

Conform prevederilor art. 322 pct. 5 teza 1 C. proc. civ., „Revizuirea unei hotărâri definitive în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul, se poate cere dacă, după darea hotărârii s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor ..".

Pentru a se putea admite cererea de revizuire în temeiul acestui text de lege trebuie îndeplinite următoarele condiţii: înscrisurile invocate să fi existat la data pronunţării hotărârii; acestea să nu se fi putut prezenta pentru că au fost reţinute de partea potrivnică sau nu s-au prezentat dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor; înscrisurile să fi fost hotărâtoare în soluţionarea pricinii.

Astfel fiind, cum revizuientul nu a completat motivele cererii de revizuire în sensul că nu a precizat exact înscrisurile invocate precum şi că, nu a dovedit existenţa acestor înscrisuri, Înalta Curte constată că nu sunt îndeplinite cerinţele dispoziţiilor art. 322 pct. 5 C. proc. civ., motiv pentru care se va respinge cererea de revizuire ca inadmisibilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D I S P U N E

Respinge cererea de revizuire formulată de M.G. împotriva deciziei nr. 1642 din 09 mai 2006 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal, ca inadmisibilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 15 februarie 2007.

 
Inapoi la Inalta Curte de Casatie si Justitie
Selectii
Curtea Constitutionala rateaza o sansa istorica. A cata ? (Opinii)
Constituţia României şi 2 legi uzuale actualizat 1 octombrie 2007 (Carti)
Lista statelor ale caror acte notariale sunt acceptate in Romania fara apostilare si fara supralegalizare (Articole de specialitate)
Nesimtirea publica (Opinii)
Iresponsabilitatea justitiei (Opinii)
Drept internaţional public (Carti)
CSM inutil (Opinii)
Colaboratori la JURIS.ro (Joburi/Anunturi)
DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile (Legislatie)
Codul Fiscal (Legislatie)
 
 
 
Thank you for visiting juris.ro