Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/jurisro/public_html/libs/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 358
Decizia nr. 979/2007 , SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL :: juris.ro
logo Miercuri, 19 Septembrie 2018
 
Diverse
Feedback
Despre noi
Ce facem
Contact
rss juris.ro RSS
 
Arhiva stiri
 
 
Jurisprudenta
Inalta Curte de Casatie si Justitie
Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Decizii - recursuri in interesul legii
Decizii
Hotarari
rss Print
rss Recomanda
rss Y!M
Publicitate
Inregistrare marci in toata lumea

Decizia nr. 979/2007 , SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL


Actualizata la
Institutie: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Decizia nr. 979/2007

Dosar nr. 6955/1/2006

Şedinţa publică de Ia 15 februarie 2007

Asupra cererii de revizuire de faţă;

Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Reclamantul V.M. a chemat în judecată M.I., solicitând instanţei ca în contradictoriu cu acesta să dispună anularea Ordinului nr. II/01/957/1991, privind trecerea sa în rezervă. De asemenea a solicitat obligarea pârâtului la plata drepturilor salariale aferente funcţiei deţinute anterior, daune morale şi cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că trecerea sa în rezervă a fost dispusă cu încălcarea flagrantă a Regulamentului disciplinei militare, cu referire la art. 78 lit. a), b), c) şi d), care nu prevede o astfel de măsură pentru fapta contravenţională la regimul circulaţiei rutiere pentru care s-a făcut propunerea de către Consiliul de onoare.

Curtea de Apel Piteşti, secţia comercială şi de contencios administrativ, prin sentinţa nr. 76/ FC din 3 iunie 1999 a respins acţiunea reclamantului ca nefondată, reţinând că faptele sunt grave, ţinându-se seama şi de comportarea anterioară a acestuia.

Împotriva acestei sentinţe a formulat cerere de revizuire reclamantul V.M., în temeiul art. 322 pct. 4 teza a II-a C. proc. civ.

Prin sentinţa nr. 41/ F-C din 30 mai 2005, Curtea de Apel Piteşti, secţia comercială şi de contencios administrativ, a respins cererea de revizuire formulată de reclamantul V.M. reţinând că fată de dispoziţiile art. 324 pct. 3 C. proc. civ., aceasta a fost tardiv formulată.

Nemulţumit de soluţia dată de această instanţă în revizuire, V.M. a declarat recurs invocând prevederile art. 274, art. 299 – 316 şi art. 322 - 328 C. proc. civ. şi susţinând, în esenţă, că cererea de revizuire a fost formulată în termenul legal, instanţa de fond interpretând şi aplicând în mod greşit prevederile art. 322 pct. 4 teza a II-a şi art. 324 pct. 3 teza a II-a C. proc. civ.

Prin decizia nr. 360 din 02 februarie 2006, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal, a respins recursul declarat de V.M. împotriva sentinţei nr. 41/ F-C din 30 mai 2005 a Curţii de Apel Piteşti, secţia comercială şi de contencios administrativ, ca nefondat.

Pentru a hotărî astfel a stabilit că în mod corect instanţa de revizuire a reţinut că termenul de o lună de formulare a cererii curge, de la data când, prin adresa din 4 februarie 2003, petentul revizuient a luat cunoştinţă de soluţia procurorului, prin care i s-a comunicat că faptele penale sesizate de el nu întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, lipsind latura subiectivă.

Împotriva deciziei nr. 360 din 02 februarie 2006 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a formulat cerere de revizuire V.M. invocând dispoziţiile art. 322 pct. 4 C. proc. civ.

În motivare acesta a arătat că cererea de revizuire împotriva sentinţei civile nr. 76/ F-C din 3 iunie 1999 a Curţii de Apel Piteşti a fost introdusa in interiorul termenului de trei ani de zile prevăzut de teza a II-a a art. 322 pct. 4 şi că în mod greşit Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia nr. 360 din 2 februarie 2006 a respins ca nefondat recursul declarat de V.M.

Cererea de revizuire este inadmisibilă, având în vedere că împotriva aceleiaşi decizii nr. 360 din 2 februarie 2006 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal, revizuientul V.M. a mai formulat o cerere de revizuire, care a fost anulată ca netimbrată prin decizia nr. 1574 din 3 mai 2006 a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, întrucât revizuientul nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută art. 3 lit. h) şi art. 11 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 şi O.G. nr. 32/1995.

Faţă de această împrejurare şi constatând că prin noua cerere de revizuire nu se evocă fondul cauzei nefiind îndeplinite cerinţele art. 322 C. proc. civ., Înalta Curte va respinge cererea de revizuire ca inadmisibilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D I S P U N E

Respinge cererea de revizuire formulată de V.M., împotriva deciziei nr. 360 din 2 februarie 2006 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal, ca inadmisibilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 15 februarie 2007.

 
Inapoi la Inalta Curte de Casatie si Justitie
Selectii
Lista statelor ale caror acte notariale sunt acceptate in Romania fara apostilare si fara supralegalizare (Articole de specialitate)
Nesimtirea publica (Opinii)
Drept internaţional public (Carti)
Colaboratori la JURIS.ro (Joburi/Anunturi)
DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile (Legislatie)
Codul Fiscal (Legislatie)
Constituţia României şi 2 legi uzuale actualizat 1 octombrie 2007 (Carti)
CSM inutil (Opinii)
Iresponsabilitatea justitiei (Opinii)
Curtea Constitutionala rateaza o sansa istorica. A cata ? (Opinii)
 
 
 
Thank you for visiting juris.ro