Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/jurisro/public_html/libs/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 358
Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene nr. L348/24 Decembrie 2008 :: juris.ro
logo Miercuri, 19 Septembrie 2018
 
Diverse
Feedback
Despre noi
Ce facem
Contact
rss juris.ro RSS
 
Arhiva stiri
 
Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene 24 Decembrie 2008

Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene nr. L348/24 Decembrie 2008

Ediția în limba română

Legislație

  

Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

 

REGULAMENTE

Regulamentul (CE) nr. 1340/2008 al Consiliului din 8 decembrie 2008 privind comerțul cu anumite produse siderurgice între Comunitatea Europeană și Republica Kazahstan

Regulamentul (CE) nr. 1341/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune, în ceea ce privește anumite proiecte generatoare de venituri

Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 423/2004

Regulamentul (CE) nr. 1343/2008 al Comisiei din 23 decembrie 2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

Regulamentul (CE) nr. 1344/2008 al Comisiei din 23 decembrie 2008 de publicare, pentru 2009, a nomenclaturii produselor agricole pentru restituirile la export, introdusă de Regulamentul (CEE) nr. 3846/87

Regulamentul (CE) nr. 1345/2008 al Comisiei din 23 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2136/89 al Consiliului privind stabilirea unor standarde comune de comercializare pentru conservele de sardine și a unor descrieri comerciale pentru conservele de sardine și conservele de produse de tipul sardine

Regulamentul (CE) nr. 1346/2008 al Comisiei din 23 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006 de stabilire a normelor de aplicare, pentru anii de comercializare 2006/2007, 2007/2008 și 2008/2009, privind importul și rafinarea produselor din sectorul zahărului în cadrul anumitor contingente tarifare și acorduri preferențiale

Regulamentul (CE) nr. 1347/2008 al Comisiei din 23 decembrie 2008 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 ianuarie 2009

DIRECTIVE

Directiva 2008/105/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei, de modificare și de abrogare a Directivelor 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE ale Consiliului și de modificare a Directivei 2000/60/CE

Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală

DECIZII ADOPTATE ÎN COMUN DE CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU

Decizia nr. 1348/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea de 2-(2-metoxietoxi)etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, metilen-difenil diizocianat, ciclohexan și azotat de amoniu (1)

Decizia nr. 1349/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Deciziei nr. 1719/2006/CE de instituire a programului „Tineretul în acțiune” pentru perioada 2007-2013 (1)

Decizia nr. 1350/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind Anul European al Creativității și Inovării (2009) (1)

Decizia nr. 1351/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 de stabilire a unui program comunitar multianual privind protecția copiilor care utilizează internetul și alte tehnologii de comunicare (1)

Decizia nr. 1352/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Deciziei nr. 1855/2006/CE de instituire a programului Cultura (2007-2013) (1)

 

III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI VI DIN TRATATUL UE

Decizia 2008/976/JAI a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind Rețeaua Judiciară Europeană

 
   

Aviz cititorilor (A se vedea coperta a treia)

 

(1)Text cu relevanță pentru SEE

 

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole și care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine și sunt precedate de un asterisc.


 
| rss Print | rss Recomanda | rss Y!M
Cauta
 
 
Cauta in cuprins
 
Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene 24 Decembrie 2008
Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene nr. L349
Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene nr. L348
 
Ultimele 7 zile
23 Decembrie 2008
22 Decembrie 2008
21 Decembrie 2008
20 Decembrie 2008
19 Decembrie 2008
18 Decembrie 2008
17 Decembrie 2008
 
Publicitate
Inregistrare marci in toata lumea
Selectii
Curtea Constitutionala rateaza o sansa istorica. A cata ? (Opinii)
Nesimtirea publica (Opinii)
Iresponsabilitatea justitiei (Opinii)
Constituţia Romāniei şi 2 legi uzuale actualizat 1 octombrie 2007 (Carti)
Lista statelor ale caror acte notariale sunt acceptate in Romania fara apostilare si fara supralegalizare (Articole de specialitate)
DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile (Legislatie)
Codul Fiscal (Legislatie)
Drept internaţional public (Carti)
CSM inutil (Opinii)
Colaboratori la JURIS.ro (Joburi/Anunturi)
 
 
 
Thank you for visiting juris.ro